Zaterdag 22 oktober 17.00 uur

Jan Eijkelboom in Nederlands-Indië 1947-'50
Lezing door Kees van 't Hof, biograaf van journalist/dichter Jan Eijkelboom (1926-2008)

Jan Eijkelboom

Toegang vrij

Jan Eijkelboom ging kort na het eind van de Tweede Wereldoorlog vrijwillig in militaire dienst. Hij koesterde het verlangen schrijver te worden maar wilde op dat moment weg uit het benauwde Nederland. Na zijn opleiding in Engeland werd hij uitgezonden naar Java.

Daar stond in die tijd de naar vrijheid strevende Republiek Indonesië tegenover ongeveer 100.000 Nederlandse soldaten. Die opstand en de strijd die daarmee gepaard ging, duurde vijf jaar en werd steeds gruwelijker. Eijkelboom werd deelgenoot van een koloniale strijd zonder weerga.

Eijkelboom, wiens ouders tot de protestants-christelijke zuil behoorden, geloofde aanvankelijk de uitleg van de regering. Nederlandse troepen moesten volgens die lezing vrede brengen. Pas tegen het eind van zijn verblijf op Oost-Java besefte hij wat er werkelijk aan de hand was. Hij maakte de twee grote acties mee die het Nederlandse leger ondernam om weer greep te krijgen op het hele eiland. De weerslag van zijn ervaringen legde hij vast in een aantal verhalen.

Kees van ´t Hof is op basis van onderzoek bezig het leven van Jan Eijkelboom te beschrijven in een biografie die over twee jaar zal verschijnen.

Vorig jaar vertelde hij over zijn plannen, nu gaat het over de periode van Eijkelboom in Nederlands-Indië die hij vrijwel heeft voltooid. Teneinde diens belevenissen meer reliëf te geven, heeft hij enkele grote lijnen die zichtbaar zijn in de politieke en militaire ontwikkelingen van die tijd opgenomen in zijn verhaal.