Zondag 18 december 16.00 uur

'Van Nutteloozen Toeschouwer tot Voordrachtskunstenaar'. Een voorstelling over de laatste jaren van Louis Couperus door Anita Poolman, voordracht, en Romanita Santoso, piano.

Toegang: vrijwillige bijdrage

Penning Louis Couperus

Penning met beeltenis van Louis Couperus
(collectie Haagse Kunstkring)

"Het bewustzijn is over mij gekomen, dat ik niet anders ben dan een toeschouwer ..." (Louis Couperus, augustus 1914).

In deze voorstelling over de laatste jaren van Louis Couperus (1863-1923) draagt Anita Poolman voor uit brieven die hij schreef in augustus 1914 en uit voordrachten die hij hield in de jaren 1915-1923.

Romanita Santoso speelt pianowerken van de componisten Alexander Voormolen, Van den Sigtenhorst Meyer en Jaya Suprana.

Het echtpaar Couperus verblijft in München als in augustus 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt. Onzekere, spannende maanden breken aan. Couperus probeert zijn tijd te begrijpen. Hij schrijft indringende brieven naar het Haagse dagblad Het Vaderland. In 1915 vestigen Louis en Elisabeth Couperus zich weer in Den Haag. Kort daarna gaat hij voordragen uit eigen werk. Zijn optredens zijn een sensatie, "een ware rage".

Anita Poolman stelde het scenario samen en draagt voor. Romanita Santoso koos de muziek en speelt piano. Trins Snijders gaf speladvies.

Toegang: vrijwillige bijdrage