31 mei t/m 25 juni

Werk van meer dan 70 leden van de Haagse Kunstkring rond het thema van de honderd jaar oude kunststroming De Stijl: beeldende kunst, design en architectuur.
Met projectie van gedichten door een toverlantaarn

a Arnold HoogendorpArnold Hoogendorp, foto

Opening: zaterdag 3 juni 17.00 uur met voordrachten door dichters
'De kunstenaar vertelt': zondag 11 juni 16.00 uur, exposanten vertellen over hun werk
Uitloop: zondag 25 juni 16.00 uur

De Stijl was in Nederland voor de kunsten van grote betekenis en vond uiteindelijk aansluiting bij de internationale, modernistische ontwikkelingen en stromingen op het gebied van beeldende kunst, muziek, letteren, bouwkunst en vormgeving. Ook politiek en maatschappelijk heeft deze stroming zich doen gelden. De kunstenaars geloofden in linkse utopieën, waar ze ook weer afstand van namen. Later zochten ze hun heil in andere spirituele nieuwigheden en filosofieën.

We zullen in deze tentoonstelling ongetwijfeld de principiële stijlvolgers en de volgers in de concrete kunst en de minimale kunst zien. Maar de Kunstkring zou zichzelf niet zijn als er geen plaats was voor de kunstenaars die niets met De Stijl hebben, of die er zelfs een afkeer van hebben. Dit geeft misschien wat tegenwicht aan al het Stijlrumoer en brengt deze kunstbeweging terug tot wat het in wezen is: een stijl tussen andere stijlen.

Omdat het ledenbestand zeer divers is, zal de expositie – zoals gebruikelijk bij een ledententoonstelling – een grote variëteit laten zien.

Bijzonder detail is dat niet alleen beeldend kunstenaars, maar ook ontwerpers en architecten en dichters uiting zullen geven aan hun gevoel over De Stijl. Op de wanden en het plafond van de Hoge Zaal worden gedichten geprojecteerd door een 'reuzentoverlantaarn in de stijl van De Stijl. Negen dichters van de Haagse Kunstkring lieten zich inspireren door het tentoonstellingsthema. De toverlantaarn is gedurende de hele tentoonstellingsperiode in bedrijf. De vormgeving van zowel de ' reuzentoverlantaarn' als de projecties van de gedichten is in handen van toverlantaarnist Henk Kranenburg.